Ταυτότητα Μαθήματος

Υποχρεωτικό Μάθημα – 1 ΔΜ – 3 Ώρες/Εβδομ.

Σκοπός/Περιεχόμενο Μαθήματος

Στάδια Λήψης Απόφασης, Μελέτη Περίπτωσης, Κατηγορίες Μοντέλων και Δομή ΣΣΑ, Λήψη αποφάσεων με συνδυασμό πολλών κριτηρίων, Μηχανική Μάθηση & Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων, Συστήματα Γνώσης, Λήψη Αποφάσεων κάτω από Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου, Θεωρία Παιγνίων, Δένδρα Αποφάσεων, ΣΣΑ Ομάδας.
Λεπτομέρειες (ΠΔ103)

Διδάσκων

Ι. Βλαχάβας

Υλικό Μαθήματος

LPIS server