Γραμματεία Μεταπτυχιακών Τμήματος Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24, Θεσσαλονίκη

Ώρες Γραμματείας

  • Καθημερινά 11:00-12:30
    (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας)
  • Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 16:00-17:00
    (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας)

email: dpms_info [at] csd.auth.gr
(αντικαταστήστε το [at] με @)

Τηλ: 2310-998709, Fax: 2310-998310

Φόρμα Επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Κωδικός anti-spam (απαραίτητο)
Για την χρήση του CAPTCHA, πρέπει να εγκατασταθεί το plugin Really Simple CAPTCHA.

(παρακαλούμε αγνοείστε τυχόν spinner μετά την αποστολή)