Το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ διοργάνωσε διάλεξη του Professor Sarvapali Ramchurn του School of Electronics and Computer Science του University of Southampton, UK, με θέμα:

«Towards Responsible Human Agent Collectives«
(Συλλογικές Ομάδες Υπεύθυνων Πρακτόρων)

στο Αμφιθέατρο IIΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 στις 17:00. Η διάλεξη εντάσσονταν στα πλαίσια της Σειράς Διακεκριμένων Ομιλητών «Λέων ο Μαθηματικός» του Τμήματος Πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.csd.auth.gr/el/news/lectures/events/item/1528-omilia-prof-sarvapali-ramchurn