Προσοχή έχουν γίνει αλλαγές στον εσωτερικό κανονισμό του ΔΠΜΣ.