Στην Βιβλιοθήκη των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής (ισόγειο κτ. Βιολογίας) υπάρχει Κλειστή Συλλογή Βιβλίων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε.