Ταυτότητα Μαθήματος

Υποχρεωτικό Μάθημα – 1 ΔΜ – 3 Ώρες/Εβδομ.

Σκοπός/Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμός ΠΣ επιχειρήσεων και οργανισμών, τύποι ΠΣ, παραδείγματα ΠΣ, στρατηγικός ρόλος ΠΣ, προβλήματα ΠΣ, επιχειρηματικές διεργασίες, ανασχεδίαση επιχειρηματικών διεργασιών, κύκλος ζωής δεδομένων, ενοποίηση ΠΣ επιχείρησης, ελεύθερο λογισμικό, Π.Σ. ελεύθερου λογισμικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Π.Σ., μελέτες περίπτωσης Π.Σ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρουσιάσεις εμπορικών Π.Σ.
Λεπτομέρειες (ΠΔ101)

Διδάσκων

Ι. Σταμέλος

Υλικό Μαθήματος

Πηλέας