Ολοκλήρωσες τις σπουδές σου στο ΑΠΘ; πλέον μετά την αποφοίτηση μπορείς να διατηρήσεις τον ιδρυματικό σου λογαριασμό για πάντα.

Οι απόφοιτοι του ΑΠΘ μπορούν να διατηρήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να απολαμβάνουν χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

* την διατήρηση του πανεπιστημιακού email με προώθηση σε άλλη διεύθυνση. Η ρύθμιση γίνεται από το περιβάλλον https://accounts.auth.gr

* ηλεκτρονική αίτηση και παραλαβή ψηφιακά υπογεγραμμένων πιστοποιητικών από το περιβάλλον https://students.auth.gr,

Περισσότερες πληροφορίες