Ταυτότητα Μαθήματος

Μάθημα Επιλογής – 1 ΔΜ – 3 Ώρες/Εβδομ.

Σκοπός/Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές μοντελοποίησης με τη μεθοδολογία της προσομοίωσης, Τυχαίοι αριθμοί και δειγματοληψία, Οικονομικά μοντέλα και μοντέλα διοίκησης επιχειρήσεων, Μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας, Λογισμικό και περιβάλλοντα προσομοίωσης, Στατιστική ανάλυση στην προσομοίωση (ανάλυση δεδομένων, ανάλυση αποτελεσμάτων, σχεδιασμός πειραμάτων), Σύγκριση συστημάτων και βελτιστοποίηση, Πιστοποίηση μοντέλων προσομοίωσης, Σύγχρονες προσεγγίσεις στην προσομοίωση, Εφαρμογές της προσομοίωσης (στη βιομηχανική παραγωγή, στα συστήματα μεταφοράς, στα πληροφοριακά συστήματα, στα συστήματα τηλεπικοινωνιών κλπ).

Διδάσκων

Υλικό Μαθήματος