Ταυτότητα Μαθήματος

Μάθημα Επιλογής – 1 ΔΜ – 3 Ώρες/Εβδομ.

Σκοπός/Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγικά: Ορισμός, κατανόηση και ρόλος της Γνώσης και των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης στα πλαίσια ενός οργανισμού. Κύκλος ζωής των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Αρχιτεκτονική Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Δημιουργία Γνώσης. Τεχνικές σύλληψης-εκμαίευσης Γνώσης. Αναπαράσταση Γνώσης. Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Έλεγχος και πιστοποίηση. Μεταφορά και διαμοιρασμός Γνώσης. Μεταφορά Γνώσης και Διαδίκτυο. Μάθηση Γνώσης από Δεδομένα. Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Πύλες Γνώσης.

Λεπτομέρειες (ΠΔ204)

Διδάσκων

Ν. Βασιλειάδης

Υλικό Μαθήματος

LPIS server