Ταυτότητα Μαθήματος

Υποχρεωτικό Μάθημα – 1 ΔΜ – 3 Ώρες/Εβδομ.

Σκοπός/Περιεχόμενο Μαθήματος

Τεχνικές και εργαλεία για ανάπτυξη εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού. Σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκατάσταση διαδικτυακών ιστοτόπων. Γλώσσες σήμανσης και αναπαράστασης δεδομένων Παγκόσμιου Ιστού. Η χρήση της Java τεχνολογίας στο Διαδίκτυο – Γλώσσες και περιβάλλοντα σεναρίων για την ανάπτυξη διαδραστικών και δυναμικών εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού. Επισκόπηση της δομής και των εργαλείων αναζήτησης με έμφαση στις σύγχρονες πρακτικές και λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων Παγκόσμιου Ιστού.
Λεπτομέρειες (ΠΔ111)

Διδάσκων

Α. Βακάλη

Υλικό Μαθήματος

Blackboard