Την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, θα λειτουργήσει* το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του υφιστάμενου ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση». Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα ώστε να μπορέσουμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για την έναρξη των αιτήσεων.

https://tinyurl.com/dpms-csd-2018

Παρουσίαση νέου μεταπτυχιακού

* Υπό έγκριση λειτουργίας από το ΥΠΕΘ. Το νέο ΔΠΜΣ έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ.