Το πρόγραμμα των αναπληρώσεων για το εαρινό εξάμηνο

  1. Δευτέρα 11/6/2018, «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Θεωρία Χαρτοφυλακίου» και ώρες 16:30 – 19:00 και 19:00 – 21:30, στην αίθουσα 2 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής στην Καλαμαριά
  2. Τρίτη 12/6/2018, «Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων» και ώρες 16:30 – 19:00, στο εργαστήριο των εγκαταστάσεων του Τμήματος Πληροφορικής στην Καλαμαριά
  3. Τρίτη 12/6/2018, «Διαφήμιση και Συμπεριφορά Καταναλωτή» και ώρες 19:00 -21:30, στην αίθουσα 2 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής στην Καλαμαριά
  4. Τετάρτη 13/6/2018, «Διοίκηση Έργων Πληροφορικής» και ώρες 16:30 – 19:00, στην αίθουσα 2 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής στην Καλαμαριά
  5. Παρασκευή 15/6/2018, «Διοίκηση Έργων Πληροφορικής» και ώρες 19:00 – 21:30, στην αίθουσα 1 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής στην Καλαμαριά