Από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων και η ανανέωση εγγραφής για τους φοιτητές του Δ’ εξαμήνου θα γίνονται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού από 20-3-2017 έως 22-3-2017.
Η δήλωση για το Δ’ εξάμηνο